clubstation VERON
afdeling Walcheren

Welkom bij PI4WAL

Op deze website vindt u alle informatie over de VERON afdeling Walcheren en alles over onze hobby en activiteiten. De site wordt regelmatig bijgewerkt en wij zien u hier dan ook graag terug voor het laatste nieuws over onze afdeling of op één van onze afdelingsbijeenkomsten.

Bestuursmededelingen

Vragen op technisch gebied of belangstellend…verzuim dan niet in te melden in de technoronde. Iedere zondagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.225 MHz.

Bent u geïntereseerd in onze hobby of wilt u lid worden van onze afdeling? Neem dan contact op met onze secretaris (email: b.bousche(at)gmail.com).

Afdelingsbijeenkomsten

Corona en afdelingsbijeenkomsten in R44

Helaas moeten we constateren dat het Covid-19 virus weer langzaam oplaait. Daarom blikken de afdelingsbesturen in Regio 44 in dit bericht vooruit op de komende activiteiten en – helaas – beperkingen.

Iedereen die het nieuws een beetje volgt weet inmiddels dat de dalende trend van aantallen Corona-besmettingen per periode is omgebogen naar een stijgende lijn. Samen met het weer openen van de scholen, het einde van de warme zomerperiode en het daardoor weer meer naar binnen trekken van de mensen, en het feit dat niet iedereen het nut van de afgekondigde “basisregels” zoals het afstand houden meer inziet is dit een zorgelijke ontwikkeling.

VERON afdelingen Walcheren en Vlissingen

Zowel vanuit onze minister president alsook vanuit het hoofdbestuur van de VERON wordt uiterste voorzichtigheid geadviseerd bij het houden van bijeenkomsten in gebouwen. De verhuurder van de bijeenkomst-ruimte “Het Palet” – alwaar VERON Walcheren haar bijeenkomsten normaliter houdt – heeft een prima Corona protocol opgesteld en er is qua stoelbezetting in de kleine zaal ook rekening gehouden met de 1,5 meter samenleving.
Desondanks hebben we als afdelingsbestuur besloten, mede gezien de leeftijd van het merendeel van onze afdelingsleden, de geplande afdelingsbijeenkomsten in het Palet tot nader order op te schorten.

Ook de Bunker van de VERON afdeling Vlissingen zal helaas weer gesloten worden voor bezoek. Iedereen die wel eens in de bunker is geweest weet dat de 1,5 meter afstandsregel daar niet is te handhaven. Tevens is de ventilatie daar niet optimaal.

VRZA afdeling Zuid West Nederland

Ook het afdelingsbestuur van VRZA ZWN heeft besloten dat de afdelingsbijeenkomsten, gezien de huidige situatie en de niet al te grote clubshack, voorlopig geen doorgang kunnen vinden. De ruimte in de ZWN-locatie is te klein om daar op voldoende afstand met de
gebruikelijke bezoekersaantallen te bivakkeren. Wél kunnen de Locatorcontesten onder PI4ZWN en de Technoavonden plaats vinden, met een maximum van 5 personen. Indien men de Locatorcontest wil bijwonen kan men zich melden bij PA3HFJ en voor de Technoavond is PE1MWB de contactpersoon voor aanmelding.

Buitenactiviteiten

Gelukkig hebben we nog een aantal buitenactiviteiten, waaronder twee vossenjachten waarop we elkaar op ruime afstand op een veilige manier kunnen ontmoeten.

Onze QSL manager, PA2KM en/of de sub-QSL manager, PA3HFJ, zal tijdens alle buitenactiviteiten (ook de “standaard Oranjeplaatdagen”) de QSL kaartenbak meebrengen zodat de leden van de drie samenwerkende afdelingen toch in de gelegenheid kunnen zijn om kaarten uit te wisselen. Vanuit het DQB zijn inmiddels al twee pakketten met kaarten binnen.

Radioronde

We willen echter toch graag “vinger aan de seinsleutel” houden met onze leden. Vandaar dat de voorzitters van VERON-WAL, VRZA-ZWN en VERON-VLI in onderling overleg hebben besloten om elkaar weer “On The Air” te ontmoeten op de woensdagavonden op 145,225 MHz om 20:00u.

De ronde op de eerste woensdag van de maand zal worden geleid door Karin PA2KM als zijnde de normale ZWN afdelingsbijeenkomst.

De ronde op de tweede woensdag van de maand zal worden geleid door Dan PA1FZH, als zijnde de normale WAL afdelingsbijeenkomst.

Uiteraard is er ook iedere zondagavond de Techno Ronde op 145,225 MHz om 21:00u., geleid door Dan PA1FZH of Frank PE1EWR.

Omdat er op de derde woensdag de Technoavond van VRZA-ZWN is en op de vierde woensdag de vossenjacht, zal er op die woensdagen geen ronde zijn.

 

De voorzitters van WAL, VLI en ZWN, Dan PA1FZH, Jesse PE1RUI en Karin
PA2KM.

Gezocht

Speciale rekenlinialen voor elektronicaberekeningen

Dan, PA1FZH is op zoek naar rekenlinialen om zijn verzameling aan te vullen. Met name is hij op zoek naar een rekenliniaal voor de elektronica - cq elektro hoek. Maar ook waren er rekenlinialen voor speciale andere vakgebieden. Wie weet of kent iemand die kan helpen deze verzameling verder uit te breiden?

Meer informatie? Klik hier.


Afgelopen activiteiten

Prima ontvangst tussentijdse uitzending SAQ

Het moge als bekend worden verondersteld dat de Zweedse machinezender SAQ vanuit Grimeton jaarlijks 2 x uitzendt; een keer in de zomer op Alexanderson Day en een keer in de winter op Christmas Eve. Zo af en toe vindt er een bonusuitzending plaats. Vorig jaar mislukte deze helaas, zoals te lezen valt in het verslag van oktober 2019.

Dit jaar was de extra uitzending gepland op 24 oktober, de dag van de Verenigde Naties.
Via de diverse websites, nieuwssites, nieuwsbrieven en ook via individuele amateurs was deze datum ruim op tijd gecommuniceerd naar de "standaard luisteraars"

Klik hier voor de rest van dit verslag.

Activering Flora & Fauna PAFF-0080

Als we onze hobby proberen uit te leggen aan collega's of vrienden, is één van de verklaringen altijd de volgende. Zendamateurs hebben de rare hobby dat als er iets is waar je een zender op-, aan- of in kunt zetten, je dit direct “misbruikt” om er een xxx-on-the-air van te maken.
Denk aan eilanden, bunkers, forten , bergtoppen, molens en gemalen, vuurtorens, kastelen en kerken. Dit nog los van allerlei “éénmalige herdenking activiteiten”.

Nu heb je op Walcheren of Zuid Beveland niet zo heel veel eilandjes of bergen en gingen vanwege Covid-19 de geplande Mills on the air en het Lighthouse weekend ook niet door.
Gelukkig hebben we wel veel natuurgebieden waar je rustig buiten op gepaste afstand van elkaar kunt zitten. Dit is door zendamateurs ook erkend en meteen verheven tot een Flora and Fauna on the air.

Klik hier voor de rest van dit verslag.

25e Antennemeetdag beleeft natte editie

Al heel wat jaren wordt er jaarlijks op het recreatieterrein Oranjeplaat aan het eind van de zomer een antennemeetdag georganiseerd. Maar zo’n natte uitvoering als die van 30 augustus j.l. kunnen de organisatoren zich echter niet heugen! De kwartiermaker van dienst – Dan PA1FZH – had omstreeks 9 uur zijn luifel nog niet aan de Land Rover bevestigd of de regen kwam letterlijk met bakken uit de hemel zetten.

Wijnand PA3HFJ, die niet lang daarna arriveerde, kwam aan het opzetten van zijn luifel niet eens meer toe, zo ging het tekeer. En die regen bleef ook lang doorgaan, eigenlijk de gehele ochtend. Het zal een ieder dan ook niet verbazen dat van het meten aan antennes die dag niet zoveel meer terecht is gekomen, de omstandigheden waren er gewoon niet naar.

Plek des onheils

Des te meer verbazingwekkend mag het heten dat er toch nog behoorlijk wat enthousiaste amateurs de stoute schoenen aantrokken en naar de plek des onheils afreisden. Zo had Menno PD1ML zijn laatste aanwinst meegenomen in de vorm van een kleine polyester caravan, die een combinatie vormde met zijn onlangs tot “pickup” verbouwde Land Rover Defender. Hij wist zelfs een antennemastje met HF-antenne op te zetten om in de caravan wat op de kortegolf te kunnen luisteren. Jawel, zo valt dan toch nog het woord antenne, hi.

Helemaal uit het noorden van Zuid-Holland kwam Arno PE1FYF naar de Oranjeplaat gereden. Een aantal van met name de VRZA-ZWN leden kennen hem nog uit de tijd dat er door een groep amateurs met familie in de herfstvakantie gebivakkeerd werd op camping Fuussekaul in Heiderscheid, Luxemburg. Arno kwam met een missie, n.l. het ophalen van een aangekochte oscilloscoop. Uiteraard volgde er een geanimeerd onderling QSO, waarvoor Jeroen PE1MWB en XYL Ina ook nog opgetrommeld werden.

Op afspraak

Ook “op afspraak” kwamen Maarten PA0MHE en Willy PA0TWF vanuit wat wij “de overkant” plegen te noemen. Dan had een aantal dozen junk (het klinkt wat minderwaardig maar zo is dat zeker niet bedoeld) meegenomen, en voor Willy was er wat bruikbaar materiaal voor het GHz bereik. Een signaalgenerator voor 10 GHz en een heuse Bolo wattmeter gingen naar Maarten. Diverse antennes en 2 handscanners vonden hun weg naar enthousiaste scannerluisteraars, en een paar hele mooie Motorola tafelmicrofoons sieren nu weer een ander bureaublad, samen met 2 Motorola MC2100 sets. De junk die niet van eigenaar verwisselde is aan de ZWN junkbox gedoneerd.

En er kwamen nog meer amateurs een kijkje nemen toen het uiteindelijk wat opdroogde, bijv. Cor PE1PTQ met XYL Jolande. Martin PE9TIG daarentegen maakte de “natte periode” mee, alsmede Robert PA3GEO en ook Michel PD4AVO vereerde de Oranjeplaat met een bezoek. Menno en Cor maakten nog een HF verbinding met Frank, PE1EWR waardoor het WAL-afdelingsklassement weer een punt hoger kwam te staan.

Al met al werd het dus toch nog vrij druk, gezien de omstandigheden. En heb je alsnog een antenne die aan de tand gevoeld moet worden? Als het weer een beetje meezit zullen de vaste bezoekers van de Oranjeplaat nog menig zondag daar te vinden zijn, dus als je contact legt met één van hen (vaak te herkennen aan een specifiek voertuig) dan valt er vast iets te regelen. Want wachten op de volgende antennemeetdag, dat willen we niemand aandoen…

Er zijn nog wat foto’s geschoten die in het Fotoboek van PI4ZWN zijn te bewonderen.

 

73, Wijnand PA3HFJ

PB6BB zonder Open Monument

Sinds een aantal jaar opent Dan PA1FZH op Open Monumentendag de door hem beheerde BB-schuilbunker bij Westenschouwen. Bezoekers kunnen dan afdalen en de ingewanden van de bunker bekijken met daarin opgesteld een aantal attributen die destijds werden gebruikt. Bovengronds wordt er dan aanvullende informatie verstrekt over de functie van de bunker en de naastgelegen uitkijktoren.

Twee jaar geleden ontstond het idee om in het kader van de tijdens Open Monumentendag ook te houden Forten / Bunkerdag de BB-bunker met een speciale call te activeren. Karin PA2KM, Wijnand PA3HFJ en Robert PA3GEO brachten de afgelopen twee jaar PB6BB in de lucht en maakten onder die call de nodige verbindingen op zowel HF als 2 meter in en rond de Land Rover van Wijnand en Karin.

Niet Coronaproof

Uiteraard stond ook voor 2020 deze dag al in de agenda’s gegrift maar Corona gooide danig roet in het eten. Gezien de kleine afmetingen van de schuilbunker was openstellen daarvan niet Coronaproof te realiseren, dus dit deel van het programma ging daarmee verloren. Maar het opstellen van het station PB6BB behoorde gelukkig wél tot de mogelijkheden en dus werd er weer toestemming aangevraagd om het gebied met twee Land Rovers te mogen betreden. Dus de speciale call werd voor de derde keer geactiveerd.

Die zaterdag werd om 9 uur de toegangspoort geopend en konden we met twee Land Rovers naar het gebied rijden. Meteen werd aangevangen met de opbouw van het station, waarbij zoals gewoonlijk de uitkijktoren als hoge antennemast werd bedacht. Ai, dat is een tegenvaller: de poort blijkt op slot, waarschijnlijk als Corona-maatregel vanwege de smalle trappen. Maar het is hier al vaker gesteld; het improvisatietalent van de gemiddelde zendamateur kent geen grenzen en dus werden de masten op de Defenders ingezet. Met 6 en 10 meter boven op het toch al hoog gelegen duingebied zou dat ook best wel werken, zoals later ook bleek. Als antennes werden voor HF een Endfed en een dipool gebruikt, daarnaast werd voor 2 meter de X200 vertical op de 10 meter hoge mast gezet.

De verbindingen werden voornamelijk met de beide Icom IC-7100 transceivers van Wijnand en Robert gemaakt. Het loggen gebeurde online met laptops via het bij eerdere activiteiten ook al gebruikte webgebaseerde logboekprogramma op de PI4ZWN website. En er bleek best veel belangstelling te zijn voor de Flora Fauna referentie. In totaal werden er ruim 120 QSO’s gemaakt waarmee ons doel voor deze dag zeker bereikt werd. En dat ook nog eens met prima weer. En wij waren niet de enige die onze neus stootten bij de poort naar de toren, er waren veel wandelaars die de zelfde ervaring hadden. Een aantal van hen waren best nieuwsgierig naar wat wij allemaal uitspookten, dus we hebben ook nog wat “zendingswerk” kunnen verrichten. Ook een aantal zendamateurs wist ons te vinden.

Even tussendoor

Tussendoor was er ook nog tijd voor een VLF-ontvangst experiment, want die dag zou er in Polen een weerballon met een low-power VLF-zender op worden gelaten. Toen de ontvanger met de bekende actieve antenne van Roelof PA0RDT door Dan werd aangezet bleek slechts de ontvangst van heel veel storing mogelijk, iets wat je in de duinen niet direct zou verwachten. Met een ontvanger werd een zoektocht naar de bron van deze ellende gestart, het bleek al gauw uit de 230 V bekabeling te komen die de bunker van elektriciteit voorziet. Later bleek dat het zonder die storing waarschijnlijk ook niet gelukt was, maar dat het gezien het lage vermogen alleen via speciale software mogelijk te ontvangen zou zijn.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat we dankzij Wim PA0WDZ konden genieten van een echt Lighthouse biertje. Uiteraard was dit eigenlijk bedoeld voor consumptie tijdens het Lighthouse weekend maar dat kon zoals bekend helaas niet doorgaan. Maar in de Schouwse duinen liet het zich ook prima smaken. Resumerend kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag en hopen we dat we volgend jaar wederom in de herhaling kunnen, met dan wel een “open” monument!

Bekijk de foto’s van deze activiteit in het PI4ZWN Fotoboek.

 

73, Wijnand PA3HFJ

Zelfbouw

PA1FZH QRP-lijn

door: PA1FZH

Niet iedereen bouwt zelf een zend-ontvanger vanaf scratch.
Sommigen bouwen er eentje vanuit een bouwpakket (vanaf de PA0SSB transceiver of de Hohentwiel tot aan een “Pixie” en alle andere mooie pakketten die daar tussen zitten) maar de meeste mensen kopen hem gewoon.

Het is echter wel leuk om de randapparatuur zelf te bouwen, vanaf de voeding tot aan de antenne. Vaak is dit helemaal niet moeilijk, kost weinig, werkt zeker niet slechter dan een gekocht iets en geeft veel voldoening.

Bijgaand een aantal ideeën van zaken die ik heb gebouwd. Hopelijk geeft dat een idee voor een stukje zelfbouw binnen de afdelingen.

 

Ga naar de beschrijving QRP veldtestset

Klik op de afbeelding voor de beschrijving van de PA1FZH QRP-lijn.

VERON

Al vanaf 1945 is de VERON de vereniging voor zendamateurs in Nederland.

De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, VERON, is op
21 oktober 1945 opgericht ter bevordering van de beoefening van radiocommunicatie en experimenteel radio onderzoek door radiozendamateurs.

Meer weten of lid worden? Klik dan op het VERON logo.

Dutch QSL Bureau – Regio 44

Op deze pagina vind je enige informatie over de verwerking van QSL-kaarten in Regio 44 voor de op Walcheren aanwezige afdelingen. Dit ter aanvulling op de algemene info van het DQB.

Het Dutch QSL Bureau (DQB) is een samenwerkingsverband van VERON en VRZA en behandeld voor de leden van beide verenigingen het versturen en ontvangen van QSL-kaarten. Algemene informatie van en over DQB is te vinden op de respectievelijke websites: www.vrza.nl/wp/dqb-dutch-qsl-bureau/ en www.veron.nl/activiteiten/dutch-qsl-bureau-verstuurt-qsl-kaarten/.

In nagenoeg alle landen bestaat er zo’n QSL-bureau en worden QSL-kaarten voor amateurs in de betreffende landen naar elkaar’s bureau verstuurd.

In Nederland zijn er ongeveer 50 QSL-regio’s die ieder een Regionale QSL-manager (RQM) en soms ook nog een sub-RQM kennen. Zij vormen de link tussen DQB en de bij de regio ingedeelde amateurs.

Klik hier voor meer informatie

 

Tot slot

Ontvangt u de deltaloep niet meer automatisch? Kijk eerst of uw spamfilter misschien over-ijverig is en controleer of email info.deltaloep(at)zeelandnet.nl in uw spam filter in de witte of vrienden lijst voorkomt, zo niet dan even aan deze lijst toevoegen dan zal het spam filter deze niet per ongeluk verwijderen.

Anders is de Deltaloep altijd online in te zien op http://www.pi4vli.nl/.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Ben Bousché (email: b.bousche(at)gmail.com).

 

Heeft u op of aanmerkingen over deze homepage? Zijn er vragen of links die niet werken?

Neem dan contact met de webmaster (email: pe1ptq(at)amsat.org) op.