clubstation VERON
afdeling Walcheren

23e Antennemeetdag 2017

“Adverteren is begeren” is een reeds lang bekende uitdrukking. Ook in zendamateurkringen is deze uitdrukking bekend, hetgeen wel bleek op de jaarlijkse antenne meetdag op Oranjeplaat.
Nu was er ook wel veel geadverteerd, met een wervende tekst van PA3HFJ op 3 websites, in de Delta Loep en mond tot mond reclame tijdens de afdelingsbijeenkomst van PI4Z. Dit resulteerde dan ook in een enorme toeloop van ruim 20 mensen.

PA3HFJ en PD0KM waren als eersten ter plaatse en hadden het terrein om 10:00 al afgebakend. Na de aankomst van PA1FZH en XYL, werden al snel de VRZA vlag en de VERON vlag gebroederlijk in de speciaal hiervoor opgezette legermast gehesen.

Toen de vlaggen eenmaal wapperden, de nieuwe GTLX luifel van de HFJ/KM Landrover fier stond te pronken en de sets op 145.225 Mhz afgestemd waren, was het wachten op de eerste bezoekers. Welnu, die kwamen al snel.
Zonder exact een time stamp aan eenieder te hangen, mochten we de volgende mensen verwelkomen:
PE1PLM en XYL, PA0WDZ, PA3GEO, PE1PTQ en XYL, PD1ML en XYL, Mats, PD2MDB, Dick, Annemarie, PD1PS, PA0INA, PA0ULT, PE1KHX, PD1WL, PE1AXM en PA3EIV.

Kwam het merendeel van de bezoekers per (terrein) wagen of motorfiets, sommigen kwamen zelfs per jacht!

PA0WDZ bracht een “mobiele antenne” mee. Een zeer indrukwekkende antennevoet die wel duidelijk wat extra versteviging nodig heeft alvorens je hem op een Renault bus kunt zetten. Het was trouwens opvallend hoe snel de antenne werd opgeruimd toen het WAT aanbood om mee te denken over de mogelijke bevestiging en de doorvoer van de kabel.

PA3GEO opende de antennemetingen door de antenne, die hij gratis bij zijn nieuwe set had gekregen, ter test aan te bieden. Zelfs voordat de analyser werd aangezet, was men het er al over eens: ongeacht de uitkomst kan de prijs-kwaliteit verhouding alleen maar oneindig hoog zijn.
Met de antenne direct op de analyser waren de waarden niet om over naar huis te schrijven, maar eenmaal geplaatst op een SO239 voet achterop een terreinwagen van Engelse makelij, waren zowel op 2 meter als 70 cm de SWR gewoon prima. Zelfs bij de nabeschouwing bij het WAT tarief, was men het nog niet eens over het feit of de herkomst van de betreffende wagen wel of geen invloed op deze waarden had.

PD1WL controleerde de waarden van zijn mobiele HF antenne, ook met het oog op de naderende JOTA waarbij deze antenne gebruikt gaat worden. Een tuner blijft toch op de meeste banden aan te bevelen.

PD1PS had de end-fed antenne (wie heeft hem niet) nagebouwd, inclusief de bijbehorende spoel voor de 40 meter band. Met wat knipwerk kwam ook deze snel in de band. De fijnafregeling gebeurt nog een keer op locatie (het WAT komt naar u toe deze zomer)

PA3HFJ had op de velddag reeds een prachtige end-fed antenne voor 6 meter gebouwd. Voor de bouw en de afregeling verwijzen we graag naar het uitmuntende velddagverslag.
Deze antenne is geschikt voor een zeer ruim vermogen. Voor in de KX-3 uitruktas moest er natuurlijk een QRP uitvoering komen. Een snelle zoektocht op internet leverde een spoelberekeningsprogramma op wat snel aangaf dat je 20 windingen nodig hebt als je de spoel van 1 mm draad rond een 12 mm boor wikkelt.
Beide antennes doorstonden de analysertest (uiteraard) glansrijk.

PE1AXM bouwde een antenne met een (door omstanders geschatte) lengte van zo’n 35 meter voor 9 kHz. Nog niet helemaal perfect maar wel zeker de moeite waard om verder mee te experimenteren en de PA0RDT miniwhip eens mee te vergelijken. PE1AXM bracht trouwens een geweldige 4 takt fluistergenerator mee waarbij de aloude 2 takt herriemakers, waarmee de eerste meetdagen werden opgeluisterd, letterlijk verbleekten. De enige overeenkomst was de rode kleur hi.

PA3EIV demonstreerde niet alleen zijn zelfbouw VDA (vertical dipole array) antenne voor 15 meter  maar vooral ook de geweldige combinatie van tracking generator en spectrum analyser. Je hoeft er zelf geen te bezitten, als je maar iemand kent die er eentje heeft en die kennen we nu dus!

PAoINA zette zijn SOTA station op en werkte achteloos de berg Ben Nevis in Schotland. Dit gaf toch zeker bij PA1FZH wel een blik van herkenning.

Ook PA3HFJ maakte nog wat verbindingen op zijn vertrouwde vertical met 1:9 balun. Vanwege de komst van de nieuwe luifel aan de mobiele shack, kon deze niet meer op zijn vroegere plaats tegen de ladder worden vastgezet maar het Walchers improvisatietalent blijkt ook in ruime mate tot in Zuid Beveland te zijn doorgedrongen, hetgeen resulteerde in een hele mooie herbestemming van een oude fietsendrager!

In de tussentijd was er ruim voldoende tijd voor onderling QSO. De door PD0KM zelf gebakken citroen-cheesecake droeg zeker bij aan de verhoging van de stemming in de ochtend en in de middag werkte het alom bekende WAT tarief als spraakwater.

Tussendoor werden nog de plannen voor het KOEL weekend (Koude Oorlog Evenement Luisterpost) op 30 september en 1 oktober ter sprake gebracht, de details voor een spionage speurtocht uitgewerkt en een tentoonstelling van diverse radiozaken vanuit de periode '40 – '50 opgesteld.

Aan het eind van de dag stond de RigExpert nog net niet te roken maar waren de batterijen wel tot de laatste millivolt leeg getrokken. Een beter bewijs voor een geslaagde dag is er niet

Het weer werkte enorm mee en zo hadden we een prima mix van hobby en ontspanning.

Zij die er waren kunnen zeggen: blij dat ik er was.
Zij die er niet waren kunnen denken: volgend jaar wil ik er ook bij zijn.

73 en graag tot 2018 (of zoveel eerder als je op Oranjeplaat bent en er een analyser rond zwerft)

PA1FZH