clubstation VERON
afdeling Walcheren

DARES testdag 17-07-2005

Nadat de standaard DARES uitrukkits waren uitgedeeld op 12 maart, werden ze op 26 maart 2005 ingezet tijdens de eerste DARES oefening op Walcheren.

Uiteraard valt er ook aan absoluut perfecte masten toch altijd nog wat te verbeteren. Zo kon het voorkomen dat er op een aantal zondagen aan Oranjeplaat verder werd geperfectioneerd. Tuidraden werden gemaakt, speciale mastvoeten zagen het licht en de masten kregen katrollen die alweer bijna waren versleten door het omhoog en omlaag halen van de op Walcheren zeer bekend staande ZS6BKW antenne (een afgeleide van de G5RV dipool).

Om (zoals dit in moderne management kringen een vaak geciteerde uitspraak is) alle neuzen weer in dezelfde (technische) richting te krijgen, werd op de laatste DARES WAL vergadering van 13 juni 2005 besloten om op 17 juli een technische DARES dag te houden.

Voor de gelegenheid werd het beste van het beste naar Oranjeplaat gesleept. Zo was 2/3 van het Walcheren Antenne Team aanwezig, was de knopen expert Dan “Hannibal” FZH in levende lijve present, had Jan, PA3BKZ zijn tandemasser met halve winkelinventaris meegebracht en liep er in totaal ruim 150 jaar aan antenne ervaring rond. Voor de aanwezigen was er een handig zakboekje met daarin de belangrijkste knopen en een stapel informatie die Rens en Dan hadden meegebracht uit de RAYNET oefening.

Na het opzetten van de diverse DARES masten en her en der wat bijstellen van antennes, hebben we ons ingemeld in de DARES ronde bij PI9D, die dit keer door Jan, PC0C, vanaf de Jutberg werd verzorgd.


Zowel met de FT-817 (5 watt in een multiband dipool op 6 meter hoogte) als met de TS-140 (100 watt in een afgestemde dipool ook op 6 meter hoogte) werden de verbindingen gemaakt. Uiteraard was het 100 watt signaal wat comfortabeler voor de tegenstations, maar ook het 5 watt (PEP) signaal kreeg vanaf de Jutberg een 52 rapport. En uiteraard houdt een 5 watt set het in probleemgevallen langer uit op een gelaccu.

Ook werd een zelfbouwdipool (stukje draad en een BNC connector) voor 50 MHz getest. Dat hij redelijk werkte, bleek wel uit het feit dat er met 5 watt SSB met CT1 en CQ3 werd gewerkt.


Uit het Lake District hadden Rens en Dan de gedachte opgevat dat het handiger zou zijn om de portofoonantenne tijdens het lopen boven de rugzak uit te kunnen laten steken dan in je broekzak te hebben. Aluminium is geduldig en nadat de XYL een uitschuifbare ramenwisser armer was en het WAT een antennemastje rijker was een uitschuifbare constructie een feit. Uiteraard zal dit hebbedingetje bij de komende DARES testen ook worden ingezet.

 

Uiteraard was dit ook DE dag om de PP30 connectoren volop in gebruik te hebben. Alle actieve leden hebben inmiddels bij Jan, PA3BKZ, een paar zakjes met connectoren gekocht. De ene amateur heeft vrij rigoureus alles omgezet tot en met de aansluitingen in de caravan en de terreinwagen toe, de andere amateur heeft simpel een verloopkabeltje gemaakt, maar in ieder geval kan iedereen nu zijn of haar sets en/of crashkit aansluiten op de voedingsmogelijkheden van een ander zonder bang te zijn voor verkoolde sets. Tot een stroom van 30 ampere zijn ze zonder problemen te gebruiken en verkeerd aansluiten kan zelfs niet meer op vrijdag de 13e in het donker tijdens een storm.

De aanwezigen waren het er over eens dat we nu allemaal over een goede uitrusting beschikken. Ook het opzetten van de masten en het in de lucht brengen van een compleet station gaat steeds sneller. Op voorgaande zondagen zagen we kans om binnen 6 minuten een 6 meter DARES mast met een ZS6BKW antenne operationeel te hebben midden in de DARES ronde. Vanaf nu moeten we ons meer gaan toeleggen op de operating practice en het overbrengen van de berichten.

Helaas waren in verband met vakantie een aantal leden afwezig, maar we hadden toch een flinke opkomst. Aanwezig waren:
• PA3BKZ met XYL en tandemasser
• PA3GEO met crashkit
• PA0ULT met caravan
• PE1EWR
• PD4AVO / PD2KIM met crashkit
• PE1CLO met XYL
• PE1NPX met YL
• PA5082 en NL 12339 met een compleet NVIS ontvangststation vanuit de auto
• PA10535 / PA10536 met QRP’s
• PE1PTQ met YL
• PA1FZH met XYL, caravan, crashkit en 50% van de QRP’s.

Er zal deze zomer nog ongetwijfeld het nodige worden geëxperimenteerd rondom het Veerse Meer.
De volgende oefening vindt plaats op zondag 28 augustus en wordt weer verzorgd door Rens, PA1IJF. Op de Antenne Meetdag van 5 september kunnen we dan de ervaringen van de oefening technisch verwerken.