clubstation VERON
afdeling Walcheren

Dutch QSL Bureau – Regio 44

Op deze pagina vind je enige informatie over de verwerking van QSL-kaarten in Regio 44 voor de op Walcheren aanwezige afdelingen. Dit ter aanvulling op de algemene info van het DQB.

Het Dutch QSL Bureau (DQB) is een samenwerkingsverband van VERON en VRZA en behandeld voor de leden van beide verenigingen het versturen en ontvangen van QSL-kaarten. Algemene informatie van en over DQB is te vinden op de respectievelijke websites: www.vrza.nl/wp/dqb-dutch-qsl-bureau/ en www.veron.nl/activiteiten/dutch-qsl-bureau-verstuurt-qsl-kaarten/.

In nagenoeg alle landen bestaat er zo’n QSL-bureau en worden QSL-kaarten voor amateurs in de betreffende landen naar elkaar’s bureau verstuurd.

In Nederland zijn er ongeveer 50 QSL-regio’s die ieder een Regionale QSL-manager (RQM) en soms ook nog een sub-RQM kennen. Zij vormen de link tussen DQB en de bij de regio ingedeelde amateurs.

Regionale QSL-managers van Regio 44

In Regio 44 zijn een RQM en een sub-RQM actief om namens DQB de QSL-kaarten te ontvangen van en uit te delen aan de amateurs in die regio.

Zij verzorgen de QSL-post voor de drie in Regio 44 actieve afdelingen van VRZA en VERON. In principe kunnen de QSL-kaarten tijdens de maandelijkse afdelingsavonden worden ingeleverd en opgehaald.

Helaas hebben wij ondanks ons verzoek nog geen afspraken met VERON afd. Vlissingen kunnen maken over de distributie van QSL-kaarten. Haar leden zijn uiteraard van harte welkom bij de bijeenkomsten van de andere afdelingen om aldaar hun kaarten in te leveren en te ontvangen.

Daarnaast is het conform het reglement van DQB mogelijk om je QSL-kaarten naar je op te laten sturen. Hiervoor dien je dan wel vooraf enveloppen met adreslabel en voldoende porto aan de RQM ter beschikking te stellen.

Overzicht aanwezige QSL-kaarten

Als extra service naar de leden van de afdelingen van Regio 44 publiceren we op deze site een overzicht van amateurs waarvoor nog QSL-kaarten in de bak aanwezig zijn. Deze kaarten zijn op te halen tijdens de hierboven genoemde afdelingsbijeenkomsten van ZWN en WAL.

Overzicht aanwezige QSL-kaarten R-44

Sorteren van QSL-kaarten

Wanneer je jouw QSL-kaarten ter verzending aanbiedt tijdens de afdelingsavond dien je deze te sorteren. Een uitzondering betreft de kaarten voor Nederlandse stations, deze hoeven niet meer te worden gesorteerd.

In principe dienen de kaarten alfabetisch gesorteerd te worden, beginnend van 0 t/m 9 en A t/m Z. Bij een aantal landen met meerdere prefixblokken mogen deze per land samengevoegd worden. Bijvoorbeeld:

Kaarten voor de USA

Deze dienen gesorteerd te worden op het nummer in de call, van 0 t/m 9. Dus alle K0, N0, W0, etc. bij elkaar. Bij het cijfer 4 dienen ook de prefixen met 2 letters apart gesorteerd te worden (KA4, WB4). Verder ook apart sorteren KH (Hawaii), KL (Alaska) en KP4 (Puerto Rico).

Exotische Calls

Raadpleeg bij “exotische” calls altijd de info van QRZ.COM of andere info op internet (DX-bulletins etc.). Vaak gaat de QSL-kaart voor zo’n station via een QSL-manager in een ander land, ook wanneer het betreffende land zelf een QSL-bureau heeft.

Landen zonder QSL-bureau

Een aantal landen kent momenteel geen QSL-bureau, het heeft dan ook geen enkele zin om voor stations uit de betreffende landen QSL-kaarten via het DQB te versturen aangezien deze als onbestelbaar retour komen. Op onderstaande pagina vind je een overzicht van deze landen.

Overzicht landen zonder QSL-bureau