clubstation VERON
afdeling Walcheren

Lighthouseweekend 2007

Met het maken van het jaarprogramma voor 2007 stond het al vast: in het derde weekend van augustus doen we met de gezamenlijke zendamateurs op Walcheren weer mee aan het International Light House Weekend.

Evenals voorgaande jaren, was ook dit jaar voor Leo, PA0ULT, als ervaren organisator van dit evenement, één vergadering voldoende om alle deelnemers en apparatuur bij elkaar te brengen en wederom zouden we zowel de hoge toren (onder PI4WAL/LGT) als de lage toren (onder PH6WAL) in de lucht brengen.

Echter: een week voordat het zover was, vielen door omstandigheden een aantal mensen uit.
Ook radioamateurs dienen zich echter te houden aan het maken van een risico-inschatting voordat werkzaamheden uitgevoerd worden. In de industrie wordt dit samengevat onder de naam “Taak Risico Analyse”. In een TRA worden de uit te voeren werkzaamheden bekeken en worden de daarmee samenhangende gevaren geïdentificeerd. Uit de TRA bleek dat, om de restrisico's op een aanvaardbaar peil te krijgen, voor een veilig verblijf in de toren tenminste 2 mensen aanwezig dienen te zijn en dat gedurende de op- en afbouw 4 personen noodzakelijk zijn.
Helaas zagen we geen kans om dit grote aantal mensen op de been te krijgen naast diegenen die zich al op de lage toren bevonden. Na en kort en krachtig beraad met de Hoger Veiligheidskundige, die speciaal hiervoor door het Walcheren Antenne Team ter beschikking was gesteld, werd daarom besloten om dit jaar alleen de lage toren te bemannen en alle activiteiten daar te laten plaatsvinden. Met wat schuiven kon alsnog iedereen die zich had opgegeven, in het rooster worden ingepast.

Een klein moment van paniek ontstond nog op donderdag 16 augustus, toen plotseling 50% van de WAT terreinwagens te kampen kreeg met een loshangende uitlaat. Gelukkig bracht Wim, PA0WDZ, uitkomst door, ondanks zijn zeer drukke werkzaamheden, de lastang bekwaam ter hand te nemen zodat op zaterdagochtend ook de FZH-VC volgeladen in de stoet aanwezig was.
Cor “BA” PTQ dacht rustig de FZH-VC te kunnen volgen in het rustig schijnend zaterdagochtend zonnetje. Echter, volgens Cor zorgde een minuscule hoeveelheid roet die heel af en toe loskwam uit het uitlaatsysteem, voor inktzwarte taferelen. Sommige mensen maken zich echt overal druk over.

Roetloos ..... Het kan dus wel

Het opbouwen van de FD-4 op de kleine toren was zo gebeurd dus om 10:00 was het HF station al in de lucht.
De oplettend lezer weet zich nog goed het verslag van 2006 te herinneren, waarin op zo'n prachtige wijze werd verhaald over het feit dat de ervaren zeeman nog steeds een sjorring weet te leggen die zelfs de PTQ contestmast met windkracht 6 muurvast verankerd houdt aan de railing. Hoewel dit staaltje ouderwetse schiemanstechniek ook de meest fervente Gordiaanse knoop aanhanger binnen het WAT op zijn plaats wist te zetten, zinde “BA” PTQ op wraak.
Onder het gemompel van “nog wat zaakjes voor bovenin de toren” liep hij opvallend onopvallend te zeulen met een zak waarvan het gewicht deed vermoeden dat deze veel tertiare arbeidsvoorwaarden in zich moest herbergen. Op het moment dat de 2 meter beam de lucht in moest en Dan “Hannibal” FZH al met het sjortouw in de aanslag stond, werd quasi toevallig de zak geopend en kwamen hieruit een viertal high-tech stalen, precies op maat gemaakte, beugels.
Hier kon geen sprake meer zijn van toeval!!! Vertrouwen in je mede WAT leden noemt men dit.
Eerlijk is eerlijk, de beugels werkten perfect, hoewel een echte vergelijking met een sjorring niet kon worden uitgevoerd door het aanwezig zijn van slechts een schamele windkracht 3!!

(opmerking: dat ik toevallig de maker van de betreffende beugels ben, wil niet automatisch zeggen dat ik ze heb ontworpen.
Eerlijk is eerlijk sinds 20 augustus 2006 14:34 uur GMT (toevallig hetzelfde tijdstip waarop we tijdens het Lighthouseweekend 2006 voor de laatste keer op de ballustrade van de vuurtoren stonden tijdens het afbreken van het station) was ik al in het bezit van het ontwerp van genoemde beugels. Deze tekening met maten erbij geschreven was onbetwistbaar het handschrift van onze leider Dan "Hannibal" FZH!!

V A K W E R K !

Doordat ook de KNRM recent de tertiaire arbeidsvoorwaarden in de CAO heeft opgenomen, waren de Tie-raps in ruime mate aanwezig en was een uurtje later ook het VHF station in de lucht. De FT817 met de befaamde PTQ eindtrap bleek een prima combinatie (welke trouwens ook in verhuizerskringen aanzienlijk positiever wordt beoordeeld dan de originele combinatie met de FT736) Helaas waren de condities op 2 meter niet al te best.

Het 2 meter station met links Cor, PE1PTQ en rechts Ignas, PA1IF. De lakens op de achtergrond zijn vanwege de akoustiek

Wijs geworden door de ervaringen vorig jaar, hadden we ook een dipool voor 6 meter opgehangen (een beetje in de trant van: “je weet nooit wat de condities gaan doen”, “beter mee dan om verlegen”, “baadt het niet dan schaadt het niet”en meer van dat soort sterke gedachtenspinsels)
Het nut van deze antenne bewees zich alras toen we PI9NOZ konden werken. Ze hadden kans gezien om vanaf de Gerbrandytoren in IJselstein met 4x16 dipolen op 6 meter uit te komen. Aangezien de analoge TV uit de lucht is, staan deze kanaal 4 dipolen op de nominatie te worden gesloopt. Verder waren er openingen naar het zuidoosten. Later op de avond werden nog enkele stations gewerkt op 6 met best DX YL2LW op 1469 km afstand. En dat allemaal met 5 Watt en een dipool!

De 6 meter dipool direct onder de Popovnic-antenne gemonteerd. (Let op het gebruikte touw en knoopwerk. Is dit niet ietwat overdreven?)

Rolf, PA3GFW, had de Moxon antenne voor 20 meter meegebracht. Helaas was de wind van dien aard dat we deze antenne niet optimaal konden opzetten. Toch heeft Rolf met deze antenne een aantal leuke QSO's kunnen maken. Een idee om deze antenne op de antennemeetdag nog verder aan te pakken?

Rolf, PA3GFW is bezig de Moxon antenne voor 20 meter in elkaar te zetten.

Toen de avondploeg, bestaande uit PD0KM, PA3HFJ en PE1MWB arriveerden, wisten we meteen weer waar we vorig jaar tegenaan waren gelopen; er werkt alleen een lamp op de begane grond. Hieruit bleek meteen weer het belang van een goede evaluatie, alsmede het volgen van de “Plan, Do, Check, Act” cirkel van Deming. Op het jaarlijkse WAT management review zal dit onderwerp zeker een belangrijk agendapunt worden!
Ook hier werd er met bekwame hand “professioneel geïmproviseerd” en werden er toch nog 95 HF QSO's gemaakt.

Vanaf zondagmorgen 09:00 uur leek het erop dat er eindelijk condities waren op zowel HF als 2 meter. Al snel klonken de eerste CW-geluiden vanuit de HF-shack die zich op de begane vloer van de toren bevond. Al snel brak een ware pile-up uit en Adri, PA3BWS kon het ene na het andere station in het log zetten. Jammer dat de pile-up en condities maar van korte duur waren. Bovendien was er een contest aan de gang en dat maakt het niet gemakkelijker op.

Op 2 meter ging het vanaf 09:00 uur ook redelijk al snel stond F1EFS in JN08 (418 km) in het log en net toen we dachten er is niets meer werd OK1KIM in JO60 (706 km) nog gewerkt. Dit is een groot contest station met veel vermogen en goede oren.
Helaas de hele dag niets op 6 meter gehoord.

Het WAT begon langzaam aan haar verstandelijke vermogens te twijfelen toen tijdens het afbreken van de antennes op zondagmiddag plotsklaps de ijle klanken van het nummer “We are sailing” het bovenste bordes van de vuurtoren bereikten. Het was best lekker weer, maar om nu meteen aan een collectieve zonnesteek te denken, ging wel erg ver. Toen echter steeds meer mensen op de dijk in opperste extase stil bleven staan, werd de blik langzaam richting de zee gedreven en ontwaarden we aan de vloedlijn Frans, PA0INA, die daar op zijn doedelzak de arbeidsvitaminen verzorgde.
Mede door deze opluisterende klanken, lag alles (net als vorig jaar) weer op en in de WAT wagens voordat de bui losbarstte.

zonder woorden ....     "I am sailing" ?

Een klein edoch opvallend detail was dat Cor op de terugweg er toch voor koos om vóór de FZH-VC te gaan rijden.

We willen graag alle operators, technische crew en belangstellenden bedanken voor hun deelname en uiteraard zijn we ook dit jaar RWS erg dankbaar dat we nog steeds welkom zijn in de werkende vuurtorens.
Zoals een reeds veelvuldig in huwelijkskringen gezegde luidt:

 

”Mede dankzij u werd dit weekend een onvergetelijk succes”

 

In 2008 is het alweer het 10e jaar dat we met de Walcherse amateurs meedoen aan het Lighthouse evenement. Schrijf het alvast in de agenda: het 3e weekend in augustus hebben iedereen nodig om beide torens in de lucht te krijgen.

Voor de statistieken:
Op- en afbouwers:

Operators:

Bezoekers:

Sets en antennes:

Hoewel het Lighthouse evenement uitdrukkelijk geen contest is, zijn toch nog een groot aantal QSO's gemaakt:

Nog één ter afsluiting dan ....Let op: de antenne aan de linkerzijde met vlag staat gesjord met touw (nee het komt niet door de vlag), de antenne rechts staat stevig met beugels.