clubstation VERON
afdeling Walcheren

SAQ luistersessie weer een succes

Verviel afgelopen jaar de traditionele SAQ uitzending op "Christmas Eve" vanwege de welbekende perikelen; dit jaar kregen we al op 3 juni de eerste aankondiging dat de oude Zweeds machinezender in Grimeton, Zweden op Alexanderson Day in de lucht zou komen.

Zonder het woord "traditie" in de mond te nemen, kan er toch wel gesteld worden dat er sinds vele jaren door diverse amateurs op diverse locaties naar deze oude zender wordt geluisterd.
Zo kon het gebeuren dat op zondag 4 juli 2021 de "standaard Oranjeplaatgangers" op de "standaard locatie" te vinden waren.

Klokslag 10:45 lokale tijd begon het welbekende "VVV de SAQ" en wisten we dat het "waerachtigh wel weer sal gaen". En dat bleek ook zo; om 11:00 begon de uitzending op het zo vertrouwde snelle tempo. De ene amateur haalde er wat meer verstaanbare tekst uit als de andere amateur maar de grote lijn was voor de diehards toch wel te volgen.
Maar ook losstaand van de tekst was het gewoon weer ontzettend leuk om in gezamenlijk verband dit stukje experimenteel radio onderzoek te doen.

De volgende configuraties werden gebruikt:
- PA3HFJ : Icom IC-7100 met converter van Elektuur en een actieve antenne
- PA3GEO: Yaesu FT-817ND met converter van Funk Amateur en de PA0RDT miniwhip
- PA1FZH: Icom IC-705 met converter van Funk Amateur en de PA0RDT miniwhip

          


Karin, PA2KM leverde de geestelijke ondersteuning en onze onafhankelijk inspecteur cq huisfotograaf Michel, PD4AVO kwam, keek en zag dat het goed was.


Uiteraard moet er nog wel wat experimenteel radio onderzoek overblijven dus PA1FZH deed op Oranjeplaat een vergelijkend onderzoek tussen de PA0RDT miniwhip in de standaard uitvoering en de uitvoering in SMD techniek.
Daar waar de SMD uitvoering op de kale IC-705 wel de favoriet is voor het gebied 80 kHz - 30 MHz, bleek voor de Funk Amateur converter de standaard uitvoering van de miniwhip beter aan te passen op 17 kHz. De SMD uitvoering gaf vaak een OVF teken op het display van de IC-705 ten teken dat de ontvanger werd overstuurd. Gebruik van de ingebouwde verzwakker op de IC-705 loste dat probleem trouwens ook weer op.

Omdat het begon te regenen, zijn we na de koffie (met de gebruikelijke koek) weer huiswaarts getogen. Alle gelegenheid om de middaguitzending te gebruiken voor nog meer experimenten.

De ervaring leert dat de ontvangst in een woonwijk niet optimaal is. Vanwege de regen kon het zolderraam niet open om de PA0RDT miniwhip naar buiten te steken.
Tijdens het tunen van SAQ om 13:45 bleek ontvangst met de miniwhip binnen op zolder, niet mogelijk te zijn. Snel plan B opgestart en met de Elecraft KX-2, de Funk Amateur converter en de standaard PA0RDT miniwhip naar buiten getogen. In de schuur (ca. 15 meter achter het huis en ook ca. 15 meter vanaf de buurhuizen) en de miniwhip los op het dak liggend, bleek SAQ net boven de achtergrond ruis hoorbaar te zijn. Een bezemsteel met de antenne een meter boven het dak, leverde een comfortabel 579 signaal op.
Roelof, PA0RDT, adviseert een hoogte van ca. 5 meter en toen de antenne op deze hoogte na afloop van de uitzending met een vishengel naast de schuur werd opgesteld, was de ontvangststerkte van de luchtvaartbakens op LF weer op de vertrouwde waarden die we op Oranjeplaat ook noteren.

     

Roelof zelf luisterde (met de, hoe kan het ook anders, PA0RDT miniwhip in de tuin op ca. 6 meter hoogte) via de SDR ontvanger. Op bijgaande screenprint is heel mooi de restdraaggolf te zien bij “sleutel op” tijdens de sign-off van SAQ.


In ieder geval levert dit experiment voldoende "food for thought" op om deze zomer eens verder te experimenteren met de miniwhip in en rond het huis om het verschil in storing te ervaren.
Het was weer een nuttige dag en zoals eerder al opgemerkt: er is nog zoveel te beluisteren op VLF, LF en MF banden.

73 namens de crew,   Dan, PA1FZH