clubstation VERON
afdeling Walcheren

Time Challenge Hike 2009

Middelburg, 21 april 2009


Ik wil beginnen met het feit dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde DARES oefening. De voorbereidingen en de uitvoering zijn als van bijna vanzelfsprekend gegaan. Iedereen was op het goede tijdstip op de juiste controle post aanwezig.

Ook dit jaar was het doel om berichtgeving te verzorgen, waardoor de TC209 organisatie een duidelijk overzicht kreeg van het reilen en zeilen van de hikende scouts. Hierdoor is ook de veiligheid gewaarborgd.

De DARES medewerkers die op vrijdagmiddag Centrale Post en de eerste Veld Posten moesten bemannen waren aan de late kant door de onverwachte verkeersdrukte op de aanrij route. Onderweg hielden we elkaar op de hoogte van de drukte en het nemen van de juiste afrit op de A58. CP werd geplaatst op post 3 op een particulier terrein zuidelijk van Etten-Leur. Zo snel mogelijk werd de CP ingericht. De CP bestond uit de Laro van Dan met uitgeschoven mast. De apparatuur stond in de TC crew tent. Binnen 10 minuten was CP operationeel onder de call PI9DZ.

Vervolgens werd de briefing gehouden. Iedereen kreeg een hand-out bestaande uit de coördinaten van de Veld Posten, een topografische kaart van het werkgebied met daarop aangegeven de Veld Posten en een tijdschema van het gehele weekend. Ook konden extra logforms meegenomen worden. Voor het overzicht van de oefening werd het planbord gebruikt.

De startpost van de TC2009 op vrijdagavond bevond zich de noordkant van het NS station Etten-Leur. De route van de scouts voerde langs Veld Posten 1 en 2 in de bebouwde kom naar de overnachtingpost 3. De TC organisatie had een strakke tijdsplanning. De scouts moesten hun route bepalen door het gebruik van diverse routetechnieken met de nodige puzzels. Alles stond in het thema “The Movie”. De teams hadden wel de mogelijkheid om (tegen straftijd) de TC crew te raadplegen.
Hierdoor werd tijdsovertredingen binnen de perken gehouden. Alle scouts waren vrijdag avond om 24.00 uur op de overnachtingplek.


Op zaterdag vond de briefing plaats om 8.15 uur na het ontbijt. De bezetting van posten 4 en 5a werden doorgesproken. Hiermee hadden we tot aan de lunch het parcours radio dekkend. Na de lunch werden posten 5b, 6, 7 en 8 bezet. In de aanloop van de TC2009 zijn de DARES medewerkers hierover geïnformeerd.

Het was zo dat iedereen gedurende de dag zijn of haar briefing kreeg. DARES mensen konden zo hun zaterdag efficiënt indelen voor het geval ze een deel van de dag deelnamen aan de TC.
Zaterdagmiddag een zekere overbezetting was van DARES medewerkers. Er is besloten 2 extra controle posten in te richten, posten 5c en 5d. Post 5a werd hiervoor opgedeeld. De rijdende monitoring equipe werd eveneens opgesplitst. De amateurs werden vanaf hun bestaande posten naar de nieuwe locatie gedirigeerd. Dit was tevens een extra oefening. De deelnemers van posten 4 en 5a werden na het opheffen van de post aan het einde van de ochtend doorgestuurd naar een volgende post op de route.

Een andere geplande oefening was het verplaatsen van CP terwijl de TC in volle gang was. CP op post 3 werd rond 10.30 uur overgedragen aan post 8. Alle actuele informatie moest worden overgedragen van post 3 naar post 8 en alle veldposten werden op de hoogte gesteld van de regiewissel. Dit alles is met uiterste precisie uitgevoerd waardoor de berichtgeving niet in het gedrang is gekomen. Post 5c heeft bijna all teamtijden kunnen doorgeven. Post 5d heeft slechts één team langs zien komen. Het verwachte tweede team is door de scoutingorganisatie vroegtijdig doorgestuurd naar post 6. Post 5d kon na dit bericht van de TC crew worden opgeheven.

Posten 6 en 7 werden tussen 15.00 en17.00 bezocht. Om 18.00 uur werd al laatste post 7 opgeheven. CP sloot om 18.00 uur met een algemene mededeling dat de oefening van DARES Zeeland werd beëindigd. Iedereen verzamelde zich bij de CP. Hierna werd afscheid genomen van de TC crew en was het tijd voor een etentje en de evaluatie. Om 20.30 ging iedereen vermoeid maar met een goed gevoel huiswaarts.

De eerste handelingen op de veldpost is het opbouwen van het radiostation. Alle verbindingen tussen de VP en CP waren R4 of R5. Zelfs met minimale middelen en opzichte van de standaard DARES uitrusting. Het DARES team ter plaatse bestond uit minimaal 2 personen. Dit is nodig qua veiligheid en om de techniek draaiende te houden en tevens de administratie te kunnen verwerken. Op de veldposten was er genoeg tijd voor een onderonsje met de TC deelnemers en TC crew op de post. Dit jaar liepen 9 scoutingteams mee. De grootte van de teams varieerde van 2 tot 10 personen. De
jongste loper was 13 jaar.

Het terrein bestond uit de bebouwing van Etten-Leur en Oudenbosch en bebossing. Ervaring leert dat beide problemen kunnen geven met het opzetten van een radionetwerk. Dit jaar is het uitstekend gegaan. De grootste afstand dit overbrugd moest worden was 11 km. Zowel vanuit de bebouwing als vanuit bosomgeving naar CP.

De volgende DARES medewerkers werkten mee aan dit evenement:

DARES ZLD: Leo PA0ULT, Dan PA1FZH, Rens PA1IJF, Frank PE1EWR, Cor PE1PTQ,
Matje, PD8MAT, Kim, PD2KIM, Bram PD1ABK,

DARES WBW: Will PE1OPM, Stephanie PD1SHE, Jeroen, PD5CW

DARES ZHZ Peter PE1DCD, Hugo PA5PHO, Arie PA3AN

RAYNET John G8YDC, Beatrice G6AJF

Als onafhankelijke communicatie- en veiligheidsobservators hebben zich ingezet Louis PE1RNT en Michel PD4AVO.


De TC2009 kenmerkte zich op de volgende punten:

Ik dank iedereen voor zijn of haar enthousiaste inzet en graag tot ziens bij de volgende TC

Rens Joziasse, PA1IJF
DARES Zeeland
Operationele Voorbereidingen