clubstation VERON
afdeling Walcheren

VERON Afdelingscompetitie

Deze competitie is bedoeld ter bevordering van de afdelingsactiviteiten.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van het Traffic Bureau op 23 januari 2010 is het reglement van de afdelingscompetitie besproken. Besloten is om het reglement op een aantal punten iets uit te breiden dan wel te wijzigen. Omdat de competitie 2010 nog maar kort geleden van start is gegaan, is besloten deze wijzigingen meteen in te laten gaan.

De volgende regels zijn aan het reglement toegevoegd dan wel gewijzigd:

- Velddagcontest QSO's (Juni CW en September SSB):

Werkt u als fixed station met een ander fixed station tijdens deze contest, dan telt deze verbinding niet mee voor de afdelingscompetitie. Hier worden dus dezelfde regels aangehouden als voor het Nederlandse Velddagcontest reglement. QSO's tussen twee fixed stations die volgens een buitenlands velddag reglement mogelijk wel tellen zijn zowel voor de Nederlandse Velddagcontest als voor de afdelingscompetitie dus niet geldig!

- Speciale calls of andere clubcalls, anders dan het afdelingsstation:

Single operators mogen per contest slechts gebruik maken van één call en dus niet ook nog eens met een speciale call of een andere clubcall aan dezelfde contest meedoen. Dit omdat niet iedereen de beschikking heeft over een extra call.

- Opgeven gemaakte contest QSO's:

De verbindingen die gemaakt zijn in een bepaalde contest kunnen tot maximaal 6 weken na de betreffende contest opgegeven worden, daarna dus niet meer! Op deze manier blijven de tussenstanden zo actueel mogelijk.

Om iedereen de gelegenheid te geven aan deze kortere termijn van inzenden te wennen zal de '6-weken regel' ingevoerd worden vanaf 15 maart. Dit lijkt nu nog een eind weg, maar dit is met het oog op publicatie in Electron. Bovenstaande wijzigingen komen ook in het Maartnummer van Electron.

Kijk voor het volledige reglement op http://www.afdelingscompetitie.nl

 

De leden van A44 sturen het aantal gemaakte qso’s of het aantal verdiende punten op naar de manager PG7V. Aan het einde van het jaar wordt de uitslag bekendgemaakt . Helaas verdienen we er niets mee. Het is de eer die telt.

Stuur tijdig een overzicht naar Wino Paas, PA0ABM.
Dit kan als volgt:

per email:
pa0abm@veron.nl

 

Je hoeft geen kilo's logboeken op te sturen, vermeld alleen:


Stuur alles in je mail als platte tekst, dus geen attachments (zoals summerysheets, contestlog enz.)

Meer info staat in de Electron bij Traffic nieuws blz. 39 (2005).

 

Tot horens tot werkens in een contest.