clubstation VERON
afdeling Walcheren

Inrichting communicatiebunker 618

Op het park Toorenvlietd (naast het voormalige asielzoekerscentrum in Middelburg), liggen een aantal bunkers uit de tweede wereldoorlog.
Eén van deze bunkers, het type 618, is in gebruik geweest als communicatiebunker. Niet alleen stonden hier een aantal zenders, ontvangers en  een telefooncentrale, maar ook stond hier destijds een Enigma (de)codeermachine.

De Stichting Bunkerbehoud is bezig met met het herinrichten van deze bunker. Via Herman, PA3ALX, kwamen we in contact met de stichting en hieronder volgt de gedachte van de stichting voor de inrichting:

 

De bunker had binnen de divisiecommandopost de volgende functies:

- Postkantoor voor de berichten die met motorordonnansen werden    rondgereden.
   Die inrichting zal straks bestaan uit een bureau en een postsorteerrek.

- Een telexkamer met, in een apart hokje een Enigma
   De telex hebben we, de Enigma (nog!) niet.

- Kabelverdeler voor de telefoonkabels.
   De originele verdelerkasten hebben we op voorraad.

- Telefooncentrale kamer, we hebben:
- Meerdere telefooncentrales, zowel in eigendom als in bruikleen.

- Een werkplek voor de monteur, we hebben gereedschappen,    meetinstrumenten, een buizentester en reservedelen, alles origineel.

- Radiokamer, ook hiervoor hebben we de afgelopen jaren investeringen gedaan.

 

De stichting heeft de volgende zaken op blijvend bruikleen om de bunker in te kunnen  richten met Duitse apparatuur uit die tijd.
 a. Ontvangers:
 - radio-ontvanger, Telefunken E52b, type Köln,
 - radio-ontvanger, KwEa,
 - Hörempfänger 1 (HE 1),

 b. Zenders/ontvangers:
 - Feldfunksprecher B1, niet echt voor in een bunker.
 - Tornister Funkgerät Fu d 2,
 - Tornister Funkgerät Fu e b,
 - 20.W.S.b, deze behoeft nog veel herstel.
 - Festungsnotsender, slechts de ombouw en een schamele inhoud. (is wel uiterst    zeldzaam)

Wij (de stichting bunkerbehoud en de VERON Walcheren) denken dat samenwerking voor beide partijen nuttig en uitdagend kan zijn.

Dus de concrete vraag is:
Wie kan de stichting Bunkerbehoud bijstaan met raad, daad, adviezen, eventuele hulp bij restauratie of wie heeft er nog iets liggen waarvan hij denkt dat het bruikbaar is.
Mogelijk kunnen we in de toekomst de stichting ook bijstaan met open dagen etc.

Als er gegadigden zijn, dan kunnen we een keer samenkomen in het bunkermuseum in Zoutelande, waar op dit moment de apparatuur staat.

Op bijgaande foto de ruimte waar destijds vermoedelijk de Enigma heeft gestaan.

Contactpersoon op dit moment is Dan, PA1FZH maar je kunt ook direct contact opnemen met de stichting Bunkerbehoud (lcw@bunkerbehoud.com)

Voor een goede website met Duitse apparatuur zie: 
http://fykse.dnsalias.com/radio/old/ 

Meer info: 
www.bunkerbehoud.com voor algemene zaken
http://www.bunkerbehoud.com/projecten/toorenvliedt/bunker-tvl.html

73,

Dan, PA1FZH