clubstation VERON
afdeling Walcheren

Open dag watersnoodmuseum Ouwerkerk

Dit jaar werd opnieuw in het weekend na de officiële herdenking van de watersnood op
8 februari 2020 een open dag gehouden in het watersnoodmuseum. En ook voor dit jaar was er (alweer voor het zevende jaar) weer aan de zendamateurs gevraagd om een presentatie te verzorgen.

De rol van de zendamateurs tijdens de watersnoodramp van 1953 is nog steeds voor veel mensen onbekend. Toch is het een heel belangrijke rol want onze voorgangers zijn degene geweest die ervoor gezorgd hebben dat de berichten over de ramp en de hulp bij de juiste instanties terecht kwamen.

Zoals altijd was Peter, PA0MS weer de verbindende schakel tussen het museum en onze groep. Als vrijwilliger in het museum regelde hij weer “onze ruimte”, vroeg hij de special call PA67ZRK aan en zorgde hij dat de QSL kaarten al klaar lagen voordat de open dag begon.

Cor PA0AM, Tjeerd PA1SBV en Piet PA0CWF waren weer uitgerukt met hun originele zenders en ontvangers en deze keer hadden ze ook twee zelfgebouwde flessenzenders meegenomen. Al voordat de dag geopend was werden de eerste verbindingen met deze zender gemaakt. Luisteren op de oude omroepontvanger en daarna een aantal schakelaars omzetten en door de oude tafelmicrofoon praten. Weer wat knoppen om en er kon weer geluisterd worden. Het zag er erg indrukwekkend uit. Vele bezoekers hebben vol bewondering gekeken en geluisterd. Het leuke was dat er in het land diverse andere amateurs ook zo’n flessenzender hebben nagebouwd en hiermee verbinding maakten met het museum. Als antenne was er een simpele dipool voor 80 meter opgehangen, net zoals destijds.

Bram PD1ABK bemande het 2 meter station waarmee onze lokale amateurs verbinding konden maken om weer een mooie QSL-kaart te verdienen.
Ben PD1MRZ  stond bij de zender waarmee bezoekende kinderen een boodschap door konden geven aan Piet PA2PDN die een eind verder op in het museum zijn set had opgesteld. Veel kinderen hebben er gebruik van gemaakt en hebben een boodschap doorgegeven. Toch waren er ook veel kinderen die niet durfden te praten.  Zij konden gelukkig toch iets doen. 
Op een tafel midden in de ruimte stond een morsesleutel opgesteld en daar konden de kinderen hun naam seinen. Wijnand PA3HFJ had het er maar druk mee en werd dan ook af en toe afgelost door Dan PA1FZH.
Uiteraard werd ook de aandacht gevestigd op de noodcommunicatie in deze tijd, DRCO en de link met Veiligheidsregio Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Omroep Zeeland.

Yermolai PD0TZ heeft vele bezoekers verteld over de grote zender van zijn opa en de ruim 160 uur die hij hier bijna onafgebroken achter heeft doorgebracht. Karin PA2KM  wekte bij de ingang van de ruimte de interesse van de bezoekers op met een kort verhaal, waarna Dan PA1FZH de rondleiding binnen verder voortzette. Een verhaal dat het erg goed doet is dat van de amateur die met zijn zender naar Burg Haamstede gebracht moest worden maar niet meer in de helikopter paste en er dus maar boven op werd gebonden en onder erbarmelijke omstandigheden vervoerd is en daar dan vervolgens een hele week achter de set heeft gezeten.

Er zijn deze dag 2570 bezoekers geweest. Vele daarvan zijn bij ons binnen geweest en vele ervan hebben bij het verlaten van de ruimte gezegd dat ze dit nooit hebben geweten.

Volgend jaar zullen we zeker weer van de partij zijn om de bezoekers het verhaal van 1953 te vertellen en ze er op te wijzen dat we ook vandaag de dag weer klaar staan om uit te rukken in geval van nood en weer zorgen dat de communicatie vanuit het rampgebied goed verloopt. Het museum heeft al aangegeven ons in 2021 weer graag te zien en ook de eerste zendamateurs hebben zich al beschikbaar gesteld voor komend jaar.