clubstation VERON
afdeling Walcheren

Van Rondstraler  tot Deltaloep en Ons Eiland

PA3BKZ

Eén van de steeds terugkerende bezigheden van een radio-amateur is het zoeken naar een onderdeel, een schema in een tijdschrift of iets wat we even niet kunnen vinden maar zeker weten dat het ergens moet zijn.
Zo kwam ik een aantal dozen tegen die jaren geleden na de verhuizing van Middelburg naar Vlissingen “ergens” opgeborgen waren maar niet echt gemist werden.
Nieuwsgierig geworden naar de inhoud ga je dan toch verder kijken.
Door één van de dozen werden de herinneringen flink wakker geschud:

 “De Rondstraler  PI4WAL”, uitgave VERON afd. Walcheren, eerste jaargang nummer 1,  december 1988 !!

Met 28 pagina’s, in een prominent aanwezig oranje gekleurde kaft, een goed gevuld nieuw clubblad voor de Zeeuwse luister- en zendamateur.

De inhoud was als volgt:
-    beginnend met info PI4WAL over VERON Afd. Walcheren
-    het voorwoord van de toenmalige voorzitter Frank, PE1EWR:

Beste leden,

Ook voor afdeling A44 van de VERON is dit jaar bijzonder geworden.
Nieuwe initiatieven zijn voorspoedig en succesvol verlopen en zullen naar onze verwachting tot goede resultaten leiden.
Mede daarom ben ik er trots op om u hierbij een eigen bulletin aan te kondigen.
De redaktie is tot deze geweldige prestatie gekomen en met u ben ik zeer benieuwd wat zij ten koste van veel inspanning en vrije tijd gecreëerd hebben.
Natuurlijk verwacht de redaktie zoveel mogelijk kopy van de andere leden, zodat het een blad van en voor ons allemaal wordt.
Suggesties kunnen op de maandelijkse bijeenkomsten wel opgedaan worden.
Onderwerpen die in ons bulletin aan bod kunnen komen zijn:

Zoals u ziet is de opzet breed genoeg om iedereeen die een (hobby)ervaring op papier wil zetten, daarmee een bijdrage kan leveren ter ondersteuning van de redaktie, die uw initiatieven met belangstelling tegemoet ziet.

Tot slot van dit voorwoord wil ik de samenstellers van dit eerste bulletin bedanken en tevens de hoop uitspreken dat nog vele bulletins mogen volgen.

                                                    
F.L. Laanen   PE1EWR
Voorzitter A44

 

 

 

Met de door het hele blad verspreid geplaatste info over RCD, QSL, te koop / te koop gevraagd, ledenlijst enz. voldeed dit eerste nummer aan de doelstelling: ruimte voor iedereen, leuke schema’s, interessante zaken, nieuwigheden, kritiek, toekomstplannen en vooral veel inbreng door  zoveel mogelijk leden.
Zo is het in de later verschenen nummers dan ook altijd gebleven.

Aan copy was geen gebrek, soms moest plaatsing van een artikel uitgesteld worden tot een later nummer! Reden hiervan was misschien wel dat slechts ééns per 3 maanden een nieuw nummer uitkwam.
De bezorging was geen enkel probleem, er waren genoeg leden die zich aanboden om dat, meestal per fiets, te doen. Ieder had een eigen wijk, wat ook wel nodig was want VERON afd. Walcheren was toen, naar de huidige maatstaven, een grote aktieve afdeling met ca. 100 leden waar allemaal een Ronstraler bezorgd moest worden.  
Natuurlijk was er ook toen kritiek. Gelukkig beperkte zich dat tot de bezorging: niet iedereen had op dezelfde dag De Rondstraler in huis, en dat moest niet kunnen!

Inmiddels zijn we 25 jaar verder, De Deltaloep is in de plaats gekomen van de Rondstraler: niks meer te fietsen, geen klachten van ik heb nog niks ontvangen.
Het digitale tijdperk is vooral voor ons als amateurs van groot nut, misschien wel een overlevingskans voor onze hobby.
Wat zouden we zonder computer in de shack moeten? Denk eens aan alle nieuwe digitale communicatie modes en mogelijkheden.

Hoe dan ook, in december 1988, deze maand  25 jaar geleden, is met De Rondstraler de kiel gelegd voor wat nu de Deltaloep is die we eigenlijk geen maand willen en kunnen missen en dankzij de inzet van vele leden gewoon iedere maand opnieuw digitaal “thuisbezorgd”wordt.
Daar mogen we best trots op zijn en af en toe eens bij stilstaan!

 

 

In diezelfde doos zat nóg een juweeltje: Een kranteknipsel van “Ons Eiland”, een regionaal weekblad van Schouwen-Duiveland van donderdag 11 november 1993.
Het weekend daarvòòr was het ons IOTA-weekend en de krant had daar lucht van gekregen.
In november gebeurt er niet zoveel, de toeristen zijn weer naar huis dus is het voor een weekblad “komkommertijd”, misschien vandaar.  
Het verhaal is een beetje “warrig”, de interviewster vond het gebeuren een beetje hocus pocus en begreep er naar eigen zeggen niet zo veel van.
De PZC en Het Algemeen Dagblad hebben we met de IOTA aktiviteiten nooit gehaald maar met Ons Eiland kwamen we tóch buiten de Walcherse grenzen.

In die tijd was het IOTA weekend 2x per jaar, 1x in het voorjaar en 1x in het najaar.
Later is besloten om het alleen tot het voorjaar te beperken wat nu nog steeds zo is.

De meeste deelnemers op de foto zijn inmiddels een stuk grijzer, gepensioneerd of daar hard aan toe, maar ja, 20 jaar is niet niks.

Ongemerkt is 2013 een “jubileumjaar” geworden. Een goed gevoel dat deze, toen begonnen aktiviteiten nog steeds aktueel zijn.

Deze Rondstraler en foto gaan nu niet meer terug de doos in maar krijgen een speciale waardige plek in de shack.

Jan, PA3BKZ
pa3bkz@zeelandnet.nl
december 2013