clubstation VERON
afdeling Walcheren

Velddag 2012

Vrijdag 4 november 2011:

Het is ieder jaar weer een moeilijke keuze; houden we ons aan het officiële velddagweekend in het eerste weekend van juni of wijken we daar van af? Deze keer was de keuze niet zo moeilijk: het pinksterweekend met een extra vrije dag lag wel verleidelijk dichtbij en na overleg met de vaste velddaggangers, werd het pinksterweekend unaniem verkozen.

 

Donderdag 5 januari 2012:

Een telefoontje naar boer Dekker leerde dat we net op tijd waren. Met het vastleggen van 3 plaatsen door het WAT, waren meteen alle beschikbare plaatsen bezet.

 

Vrijdag 25 mei:

Zoals eenieder weet, is één van de vaste tradities het klokken van de tijd die benodigd is vanaf het moment dat je van huis vertrekt totdat alle antennes staan. Sommige leden verruilden eerst de caravan voor een camper vanwege het snelle opzetten en verhuisden later zelfs speciaal naar een woning op 2 steenworpen afstand van camping Buitenhof om maar de eersten te zijn!
Edoch: een camper neerzetten is inderdaad sneller dan een Zambezi uitklappen (hoewel het weinig scheelt) en de afstand Nieuwdorp – Lewedorp is beduidend minder dan de afstand Middelburg – Lewedorp maar het uitschuiven van de Clarckmast levert een dusdanige tijdswinst in vergelijking met het opzetten van de welbekende legermast dat het laatste woord over de winnaar nog niet is gesproken.

In ieder geval waren vrijdagmiddag de HFJ/KM camper, de PTQ camper en de FZH Zambezi opgezet, stond de mast voor het inpraatstation en was de eerste ontvanger al aangesloten.
Bij het bestuderen van de sterrenhemel werden de plannen voor de volgende dagen doorgesproken.
De oplettende lezer mist in dit rijtje de IJF tent en dat klopt. Hoewel Rens geestelijk bij ons was, vertoefde hij lichamelijk aan de andere kant van Nederland.

Zaterdag 26 mei:

Bij het krieken van de dag werden de laatste benodigdheden voor het velddagproject per SMS geregeld en ter tiender ure waren zowel Menno, PD1ML als Hugo, PA5PHO ter plaatse.
Hugo oogstte terecht bewondering voor zijn nieuwe mast achter op de Landrover. Geen Clark maar een heel mooi uitliersysteem, geschikt voor een enorme topload.

Bij de koffie werden de taken voor het velddagproject verdeeld.
Gewoonlijk bouwt het WAT een antenne vanaf de grond af op maar dit keer gingen de WAT leden en aspiranten een geheel nieuwe uitdaging aan: het monteren van de Spiderbeam van Frans, PA0INA. Op papier lijkt dat een makkie en de gebruiksaanwijzing lijkt ook duidelijk genoeg maar de waarheid ligt WAT subtieler. Reeds op de vorige velddag en op Oranjeplaat was gebleken dat je hier rust en materialen op een rijtje dient te hebben.
Rens, PA1IJF had al heel veel voorwerk gedaan, wat niet alleen resulteerde in een tweetal perfecte Trespa plaatjes, maar hij was zelfs zo ver gegaan door op papier te zetten bij welke stap de bouwers het WAT tarief zouden moeten nuttigen.

Met pionnetjes werd een bouwplaats van ruim 10 x 10 meter afgezet en de bouw kon beginnen. Eerlijk is eerlijk; met de Trespa plaatjes van Rens en het elastiekkoord van Menno, verliep de bouw voorspoedig en toen de zon haar hoogtepunt bereikte, hingen de dipolen keurig in de glasfiber mastdelen.
Inmiddels was ook Gabri, PE1CHF gearriveerd en hij bracht de Rig-Expert antenne analyser mee. Zowel de WAL MFJ analyser als de Rig Expert lieten zeer goede cijfers zien: een SWR beter dan 1.5 op de 10-15-20 meter banden.

Het aanbrengen van de directoren en reflectoren was daarna relatief eenvoudig. Uiteraard zijn er van iedere stap foto's gemaakt, zodat er een duidelijk handboek voor Frans gemaakt kon worden.
Eenieder was het er over eens: hier stond een Masterpiece Of Engineering (inderdaad met hoofdletters). Uiteraard werd Rens middels SMS steeds op de hoogte gehouden van de bereikte stappen in het proces.

Terwijl op het midden van het veld de spiderbeam langzaam zijn uiteindelijke vorm aannam werden er vanaf de zijlijn natuurlijk al de nodige verbindingen gemaakt. Wijnand had zijn zelfbouw coaxantenne voor 4 meter meegenomen, Na nog wat soldeerwerk werd hiermee zijn first gemaakt met Robert PA3GEO. Ook zijn Delta Loop voor 6 meter werd weer in gebruik genomen. Na wat meetwerk met de analyser van PI4WAL werd er wat geknipt en geplakt en werden er mooie verbindingen mee gemaakt tijdens de verschillende openingen. Zo waren er wat verbindingen met Oost-Europeanen, Spanjaarden en met een Nederlander in Polen.

Tussen de bedrijven door werd ook nog de crossband repeater van Gabri operationeel gemaakt zodat DRCO nu ook een vaste TTD op Tholen heeft.
Onder toeziend oog van Karin, PD0KM, maakte Marcel, PD2MDB, zijn eerste HF verbinding op 40 meter en wel met een Engels Jota station. Verder maakte Karin op de 20 en 40 meterband nog enkele verbindingen met speciale stations en eilanden. (9AFF 054 en EU-110).

Ook werkte Hugo nog diverse stations op 20 meter met zijn zelfbouw magnetische loop met motorafstemming. Een vergelijkend onderzoek tussen de magnetische loop, de vertical op de Landrover, de 1:9 balun en de high-end-fed antenne “mislukte” omdat er in de CQWPX contest geen enkel station onder de S9+ te horen was.

 

Zondag 27 mei:

De zondag begon al goed toen het hoofd van het WAT rustig richting de HFJ/KM camper liep om de sociale contacten te onderhouden en meteen werd uitgemaakt voor de “Ome Joop van de camping”. De stemming was gezet! Gelukkig werd deze opmerking later goedgemaakt door het feit dat Wijnand en Karin de Icom set en de 4 elements antenne ter beschikking stelden zodat er ingemeld kon worden in de SSB zondagochtend ronde van Frank, PE1EWR.

Toen we ons later inmelden in de ronde van PI4NZB, bleek dat men geen behoefte meer had aan de Spiderbeam vanwege het wijzigen van hun velddagplannen.
Hierna werd de antenne afgebroken en netjes alle dipolen, directoren, reflectoren en spandraden op haspeltjes gewikkeld. Uitrukgereed wacht hij nu op de zolder bij boer Dekker op een initiatief voor een leuk gebruik of een spannende contest. Wie oh wie neemt de handschoen op?

Uiteraard werd de Technoronde vanaf de camping gedraaid en voor het eerst sinds het bestaan, was het aantal amateurs in en rond de shack groter dan het aantal inmelders Hi.

 

Maandag 28 mei:

Vandaag werd er niet alleen een 50 Mhz dipool gemaakt door Cor en Menno; er werden ook nog eens de nodige 6 meter stations mee gewerkt. Op zich is dat ook niet zo gek: met een Yaesu FT-817 achterin een Landrover, de antenne in een echte Clark mast en uitstekende condities, wil zelfs een PTQ/ML zelfbouw antenne wel werken!
Een opmerkelijk feit is dat Cor, als hij dacht dat niemand het zou zien en de Ty-raps gewoon voor de pak lagen, niet alleen meerdere malen een prima mastworp legde, maar ook met een enorme vindingrijkheid, het hijstouw van de dipool belegde op de vleugelmoeren van het dakrek, als ware dit een boldertje. Het kost 21 jaar training, maar dan werpt het ook zijn vruchten af. Volgend jaar op voor de paalsteek.

Ook kwam Rinus, PA2MDL nog aan met een verlengde groundplane die uiteraard op 70 Mhz was gebracht. In de eerste instantie wilde deze niet werken, maar zelfs zonder Leatherman tool (maar wel met MacGyver improvisatie) werd de antenne geopend. Een groundplane staat te boek als de meest simpele antenne, zonder enige spoel of condensator. Desondanks hoeft er maar één verbinding niet goed te zijn om de werking teniet te doen. Met een zacht klapje van Hugo (subtiel met een moker, maar wel op de juiste plaats) werd de GP weer in het gareel gebracht en bleek hij weer prima te werken.
Helaas was er op vier meter weinig te beleven, terwijl zes meter overliep van activiteit.

Menno bracht nog zijn nieuwe Clark mast mee. Met een eigen driepoot voet en een lengte van 9 meter heeft deze een erg hoog “die wil ik ook” gehalte.

Rond 17:00 uur was alles weer ingepakt en ging eenieder weer huiswaarts.

Oh ja: het weer was grandioos.

In de het weekend zijn er uiteraard weer de nodige bezoekers geweest. Naast de in dit verslag genoemde mensen kwamen Leo, Pa0LLV; Elna, de XYL van Dan; Jolande, de YL van Cor; Anita, de XYL van Menno; de vader van Menno; Annemarie, de QRP van Wijnand en Karin, Wouter, PD1WL; Bert, PD1LBG; Leo, PA0ULT; René, PD0EJN met YL Ellie en QRP Willemijn, Rob, PA0RBO, Robert, PA3GEO; Ferry, PA3BBL met zijn schoonvader, Jan, PA3BKZ langs.

Staat u er niet bij? Wees niet bang, er komen nog meer activiteiten vanuit de drie samenwerkende afdelingen op Walcheren.

 

Voor foto's van het velddagweekend klikt u hier.

Karin, PD0KM en Dan, PA1FZH