clubstation VERON
afdeling Walcheren

Watersnoodherdenking 1 en 2 februari 2003

 

 

Na meer dan een jaar voorbereidingen, en talloze (soms heftige) vergaderingen was het op 31 januari 2003 dan zover; de herdenking van de watersnoodramp kon beginnen.

Het doel van het weekend was om, naast de algemene herdenking van de watersnoodramp met z'n 1835 slachtoffers, de rol van de radioamateurs in 1953 te herdenken. Hiertoe was het station PI53WAL als één van de 12 stations in Zuid West Nederland opgesteld op het voormalig werkeiland Neeltje Jans. Uiteraard was dit eiland ten tijden van de ramp nog niet aanwezig, maar het heeft een dermate belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de stormvloedkering, dat het zeker op zijn plaats was hier een station op te stellen. Het station PI53ZWN had tijdelijk haar huisvesting in het trainingscentrum van de Vlissingse brandweer aan de buitenhaven. I.v.m. de drukke scheepvaart kon geen dam worden aangelegd in de Westerschelde, daarvoor bleven de Westerscheldeveren varen tussen Breskens en de buitenhaven van Vlissingen, tegenover het trainingscentrum. Het station PI53VLI was gedurende het weekend QRV vanuit de eigen Bunker aan de Zuidweg te Biggekerke.

Toen we met PI53WAL begin 2002 onze plannen voorlegden aan Rijkswaterstaat en aan de directie van Waterland Neeltje Jans, was men erg enthousiast over dit initiatief. Dit resulteerde in een zeer bereidwillige medewerking van eenieder.

31 januari 2003: het ir j.w. tops-huis op Neeltje Jans waar het allemaal zou gaan gebeuren     Kabels trekken     Zonsopgang vanaf het dak van het Topshuis Neeltje Jans op 2 februari 2003

Ook de firma SGS reageerde zeer behulpzaam door hun meetwagen met ingebouwde uitschuifmast en generator (goed voor een verbruik van 85 liter dieselolie en veel dieselsnuifgenot) ter beschikking te stellen.

Aankomst SGS wagen op 31 januari 2003     Opbouw van het HF station in de mobiele meetwagen van de fa. SGS voor het ir j.w. tops-huis

Voor PI53ZWN was een tweede bezoek aan het trainingscentrum van de Vlissingse brandweer (1e keer 1998) een goede optie, men was van de brandweer opnieuw bereidwillig en enthousiast.

Hoewel dit weekend in de eerste instantie bedoeld was als een herdenking, draaide het helaas meer uit op een contest waar we in de pile-up slechts met moeite de gelegenheid kregen ons doel uit te leggen aan de luisteraars. Hier zijn we als organisatie voor een deel zelf debet aan doordat we misschien teveel de nadruk hebben gelegd op de 12 aparte QSL kaarten. Ook de andere stations leden aan dit euvel en sommigen maakten dan ook meer dan 800 QSO’s. Maar zoals terecht werd opgemerkt: het succes van het weekend is af te leiden uit de zeer ruime overschrijding van het budget voor de QSL kaarten.

Het station PI53WAL heeft zich zeer goed laten horen. Natuurlijk is dit voor een deel te verklaren door onze goede voorbereiding, locatie en apparatuur, maar een groot deel van de "prestaties" is geleverd door de operating practice van de mensen achter de sets.
Ik weet zeker dat we samen in staat zullen zijn om, als het echt nodig is, in een aanzienlijk snellere tijd dan 1 jaar een compleet werkend station operationeel te krijgen. We hebben in ieder geval het aanbod gekregen om een keer dieper in te gaan op de gang van zaken achter de Engelse Raynet opzet.

Tevens bleek dat ook de stations PI53ZWN vanuit het trainingscentrum van de brandweer in Vlissingen, en PI53VLI vanuit de Bunker in Biggekerke, een goede voorbereiding hadden, waardoor men ook op die locaties goede verbindingen hebben kunnen maken.

 

Hierbij een aantal gegevens voor de statistieken:

 

HF (er is alleen op 80 meter gewerkt in AM, LSB en CW):

Wino, PA0ABM zoals we hem kennen, achter zijn sleutel ontspannen een QSO maken in CW     Adri, PA3BWS die een verbinding maakt met de gerestaureerde originele zender van wijlen Piet Neve, PA0PN          Rob, PA0RBO achter de HF set

 

VHF (er is alleen op 2 meter gewerkt in SSB):

Berry, NL-12938 in de vrieskou met het in elkaar zetten van de 10 elements Que Dee antenne     Een mooi plaatje vanaf het dak van het ir J.W. tops-huis op 1 februari 2003     VHF station met op de voorgrond Cor, PE1PTQ en Frank, PE1EWR op de achtergrond     VHF station met op de voorgrond Frank, PE1EWR, in het midden Cor, PE1PTQ en daarachter staande Dan ,PA1FZH

 

In totaal zijn er 7331 geldige vebindingen gemaakt en zijn er bij de QSL manager 748 luisterkaarten binnengekomen en 599"blanco" kaarten aangevraagd. Dit totaal loopt nog steeds op. Inmiddels zijn 8678 kaarten, grotendeels via onze regionale QSL manager Adri, PA3BWS verzonden naar het DQB, een klein deel is rechtstreeks verzonden en in totaal zijn er bij de QSL manager 4445 QSL kaarten ontvangen via het DQB of rechtstreeks.

 

Het aantal QSO's en ontvangen kaarten volgens de logboeken:

Station

Aantal QSO's

QSL ontvangen

PI53WAL

1091

531

PI53VPO

1014

513

PI53GV

821

404

PI53DHG

787

334

PI53ZWN

677

394

PI53NZB

599

308

PI53RTD

527

210

PI53LWD

489

265

PI53ZVL

387

214

PI53ZLD

394

213

PI53VLI

322

185

PI53WBR

223

126

Lezend in het gastenboek op de website van de VRWH en luisterend op 80 meter in de laatste uren van het weekend, blijken er best een aantal mensen met opmerkingen te zijn. Dit is natuurlijk logisch, we zijn en blijven amateurs en niet iedereen is perfect (hoewel sommigen het natuurlijk wel sterk benaderen). Bovendien hoor je weinig van diegenen die het wel een succes vonden. Echter nu de QSL kaarten binnen komen kunnen we lezen dat veel amateurs een woord van dank als opmerking op hun kaart hebben geschreven. Enkele opmerkingen die op de QSL kaarten voor PI53WAL stonden zijn hier te lezen.
Tijdens de komende afdelingsvergadering zullen we zeker nog even napraten over dit unieke weekend, maar als er binnen de leden behoefte aan is, dan kunnen we best een officiële evaluatie houden want we kunnen alleen maar leren van alle opmerkingen. In ieder geval zal er met alle taakgroepen in het voorjaar nog een afsluitende vergadering zijn.

Namens het hoofdbestuur van de VERON zijn onze voorzitter, Frank, PA7FF en secretaris, Jan, PAoJNH op bezoek geweest. Ook van VRZA zijde kwam de voorzitter, Frits, PAoBEA, op bezoek. Wij zijn erg blij met de positieve aandacht en financiële bijdrage vanuit beide hoofdbesturen voor onze activiteiten.

Namens de afdeling Walcheren van de VERON en namens de VRWH zijn inmiddels bedankbrieven gestuurd naar de contactpersonen bij RWS, Neeltje Jans en SGS. Namens de VRZA is dit gebeurd naar de brandweer Vlissingen.

Bij deze willen wij namens de drie afdelingen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd door zijn of haar bijdrage tijdens de voorbereidingen, opbouw en afbouw en natuurlijk gedurende de ruim 40 operationele uren van PI53WAL, PI53ZWN en PI53VLI.

De originele zender van PA0PN (5 Watt), gerestaureerd door PA0RBO